Khung ốp tường
Đăng ngày 25-11-2014 Lúc 02:49'- 1925 Lượt xem

 Ngoài ra còn có các loại khung ốp tường  sau:

- Khung ốp tường 1,2 li 10P 
- Khung ốp tường 1,2 li 15P
- Khung ốp tường 1,2 li 20P
- Khung ốp tường 1,4 li 10P
- Khung ốp tường 1,4 li 15P