Máng treo 6P
Đăng ngày 25-11-2014 Lúc 11:32'- 2084 Lượt xem

 Ngoài ra còn có các loại máng treo 6P sau:

- Máng treo 6P (1,2 li )
- Máng treo 6P (1,4 li )
- Máng treo 6P ( 2 li )