Chông tôn
Đăng ngày 25-11-2014 Lúc 11:29'- 1734 Lượt xem

 Ngoài ra còn có các loại chông tôn sau:

 - Chông tôn 20x40
 - Chông tôn 25x50
 - Chông tôn 40x80